Ģeotelpiskie risinājumi un konsultācijas

Pp_m_dati2

Mēs strādājam izmantojot atvērtus industrijas standartus, izmantojam un atbalstam brīvās programmatūras izmantošanu

Atvērtu ģeotelpisko standartu lietošana ļauj samazināt projekta izmaksas par 26,2% salīdzinot ar projektiem, kuros šādi atvērtie standarti netika izmantoti (Hamilton, B.A., 2005)


Pp_an_dati2

Risinājumi datu publicēšanai un pārvaldībai

Mēs palīdzēsim palielināt Jūsu uzņēmuma, pašvaldības darbības efektivitāti ieviešot ģeotelpisko datu pārvaldības un publicēšanas risinājumu, kas piemērots tieši Jūsu darbības specifikai.
Pp_analysis_grass

Datu sagatavošana, apstrāde un analīze

Ceļu tīklu analīze un atskaišu sagatavošana atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1052 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” prasībām, telpisko datu kārtošana un konvertācija. Šie ir tikai daži no telpiskās analīzes un datu uzturēšanas pakalpojumiem, ko sniedz mūsu uzņēmuma speciālisti.


Pp_uz_serviss2

Datubāžu un servisu uzturēšana

Ģeotelpisko datubāžu un servisu izveide, izvietošana un uzturēšana. Mūsu sistēmas Jūsu datiem, mūsu zināšanas Jūsu sistēmām.